13Dito'y nakikilala natin na tayo'y nangananahan sa kaniya at siya'y sa atin, sapagka't binigyan niya tayo ng kaniyang Espiritu. 9 In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. The Incarnation of the Word of Life 1 That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked at and our hands have touched —this we proclaim concerning the Word of life. What does 1 John 4:19 mean? 1 Mga minamahal, huwag kayong magsipaniwala sa bawa't espiritu, kundi inyong subukin ang mga espiritu, kung sila'y sa Dios: sapagka't maraming nagsilitaw na mga bulaang propeta sa sanglibutan. People do not wake up one day and decide to love (Romans 3:10). (You can do that anytime with our language chooser button ). Tagalog Bible: 1 John 1:1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 1:2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang … 1 Yaong buhat sa pasimula, yaong aming narinig, yaong nakita ng aming mga mata, yaong aming namasdan, at nahipo ng aming mga kamay, tungkol sa salita ng buhay; 2 (At ang buhay ay nahayag, at aming nakita, at pinatotohanan, at sa inyo'y aming ibinabalita ang buhay, ang buhay na walang hanggan, na kasama ng Ama at sa atin … 9 Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga'y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao, na pumaparito sa sanglibutan. Everyone who loves has been born of God and knows God. References from Swedenborg's drafts, indexes & diaries: if(aStoryLink[0]) The gist of the divine is that DECIDE TO BE GOOD FOR OTHERS A. 6 At # Mt. *The table of contents is based on KJV an may containmore or less books than are in TagAngBiblia.To view the opposite indexclick here. 9 This is how God . 1 Juan 1:9 - Kung ipinahahayag natin ang ating mga kasalanan, ay tapat at banal siya na tayo'y patatawarin sa ating mga kasalanan, at tayo'y lilinisin sa lahat ng kalikuan. INTRODUCTION “Therefore, whatever you want people to do for you, do the same for them, for this is the Law and the Prophets." 2 The life appeared; we have seen it and testify to it, and we proclaim to you the eternal life, … Bible > Tagalog: Ang Dating Biblia > John 9 Juan 9 Tagalog: Ang Dating Biblia 1 At sa pagdaraan niya, ay nakita niya ang isang lalaking bulag mula sa kaniyang kapanganakan. 15Ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios, ang Dios ay nananahan sa kaniya, at siya'y sa Dios. Josue 1:9 Tags 1 Corinthians 1 Corinto 1 John 1 Juan 1 Pedro 1 Peter 1 Tesalonica 1 Timoteo 2 Corinto 2 Juan 2 Mga Taga-Corinto 2 Timoteo 3 Juan Colosas Ecclesiastes Efeso English Bible Verse Ephesians Exodus Filipos Galacia Hebreo Isaias Jeremias John Juan Judas Kawikaan Lucas Marcos Mateo Matthew Nahum Pahayag Panaghoy Philippians Proverbs Psalm Roma Romans Salmo Santiago Tagalog … On Denying the Incarnation 4 Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 1 Juan 4:9 - Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. { -- This Bible is now Public Domain. 059 - The Loving Jehovah and the Angry Jesus, 104 - The Great Commandment: To Love the Lord above All Else, Study the original Hebrew/Greek with qBible, Would you like to choose another language for your user interface? 1 John 4:8-16 New King James Version Update 8 He who does not love does not know God, for God is love. 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan. 10 Siya'y nasa sanglibutan, at ang sanglibuta'y ginawa sa pamamagitan niya, at hindi siya nakilala ng sanglibutan. A summary of John, chapter by chapter, from @biblesummary. 1 Dear friends, do not believe every spirit, but test the spirits to see whether they are from God, because many false prophets have gone out into the world. 11Mga minamahal, kung tayo'y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo. 1 John 4:8, CSB: "The one who does not love does not know God, because God is love." 1 Whosoever believeth that Jesus is the Christ is born of God: and every one that loveth him that begat loveth him also that is begotten of him. 21At ang utos na itong mula sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid. (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 中文 čeština Deutsch italiano Nederlands français ქართული ენა 日本語 한국어 português Pyccĸий Srpski, Српски Español svenska document.write(sStoryLink0 + "

"); () 2 This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, 3 but … 8 Hindi siya ang ilaw, kundi pumarito upang kaniyang patotohanan ang ilaw. 8 Whoever does not love does not know God, because God is love. 1 Peter: Trials, Holy Living & The Lord's Coming Click chart to enlarge Chart from Jensen's Survey of the NT - used by permission Another Chart from Charles Swindoll - click chart on right side 1 Peter 5:9 But resist him, firm in your faith, knowing that the same experiences of suffering are being accomplished by … 2 Dito'y nakikilala ninyo ang Espiritu ng Dios: ang bawa't espiritung nagpapahayag na si Jesucristo ay naparitong nasa laman ay sa … 9 Everyone who goes on ahead and does not abide in the teaching of Christ, q God called you to be holy, 1 Peter 1:16 B. Every chapter of the Bible in 140 characters or less. 9Dito nahayag ang pagibig ng Dios sa atin, sapagka't sinugo ng Dios ang kaniyang bugtong na Anak sa sanglibutan upang tayo'y mabuhay sa pamamagitan niya. 1 Juan 4:8 - Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 6 This is he that came by water and blood, even Jesus Christ; not by water only, but by water and blood. 1 Beloved, believe not every spirit, but try the spirits whether they are of God: because many false prophets are gone out into the world. var sStoryLink0 = aStoryLink[0].trim(); (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) Matthew 7:12 I. 1 John 4:7-10 7 Dear friends, let us love one another, for love comes from God. English-Tagalog Bible gives you fast searching & browsing of the King James version (KJV) and the Ang Bibliya version of the Bible. The term Genesis means birth, origin, or in the beginning. 3:1-2. naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito. 10Narito ang pagibig, hindi sa tayo'y umibig sa Dios, kundi siya ang umibig sa atin, at sinugo ang kaniyang Anak na pangpalubagloob sa ating mga kasalanan. 3:1; Mc. Ang Dios ay pagibig; at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa Dios, at ang Dios ay nananahan sa kaniya. To deny this is to deny God’s truth; cf. At the same time, 1 John 4:7-21 are connected with the preceding context, 1 John 4:2 setting forth Christ's incarnation, the great proof of God's love (1 John 4:10). Such a one is the deceiver and the antichrist. 1 John 4:8-9 New International Version (NIV) 8 Whoever does not love does not know God, because God is love. 33 And I myself did not know him, but the one who sent me to baptize with water told me, ‘The man on whom you see the Spirit come down and remain is the one who will baptize with the Holy Spirit.’ 34 I have seen and I testify … Jn 8:17–18. 8 Whoever makes a practice of sinning is of the devil, for the devil has been sinning from the beginning. 32 Then John gave this testimony: “I saw the Spirit come down from heaven as a dove and remain on him. God }, What the Bible Says about Being Born Again. 17Dito'y naging sakdal ang pagibig sa atin, upang tayo'y magkaroon ng pagkakatiwala sa araw ng paghuhukom; sapagka't kung ano siya, ay gayon din naman tayo sa sanglibutang ito. 2 This is how you can recognize the Spirit of God: Every spirit that acknowledges that Jesus Christ has come in the flesh is from God, 3 but every spirit that does not acknowledge … 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 8 Hindi siya ang ilaw subalit naparito siya upang magpatotoo 1 John 4:7-8 Beloved Let Us Love One Another - Psalty lyric video 8 7Mga minamahal, mangagibigan tayo sa isa't isa: sapagka't ang pagibig ay sa Dios; at ang bawa't umiibig ay ipinanganak ng Dios, at nakakakilala sa Dios. } The reason the Son of God appeared was to destroy the works of the devil. 19Tayo'y nagsisiibig, sapagka't siya'y unang umibig sa atin. Ang Dating Biblia -- Philippines Bible Society (1905), Tagalog (Philippines National Language) -- Bible is Recognized by its Title (Ang Biblia) or (Ang Dating Biblia) -- Typed From the Ang Biblia Tagalog, by Richard und Dolores Long. bHasStory0 = true; 16At ating nakilala at ating sinampalatayanan ang pagibig ng Dios sa atin. Tagalog Holy Bible Pumili ng isang aklat ng Banal na Bibliya sa Tagalog - (Ang Dating Biblia - 1905) Lumang Tipan - O.T. 1.Johannes 4 Lutherbibel 2017 Der Geist der Wahrheit und der Geist des Irrtums 1 Ihr Lieben, glaubt nicht einem jeden Geist, sondern prüft die Geister, ob sie von Gott sind; denn viele falsche Propheten sind hinausgegangen in die Welt. [ See verse text ] This short verse offers profound words. 1:4; Lu. 12Sinoman ay hindi nakakita kailan man sa Dios: kung tayo'y nangagiibigan, ang Dios ay nananahan sa atin, at ang kaniyang pagibig ay nagiging sakdal sa atin: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) Select a Bible Translation × John Tagalog: Ang Dating Biblia (1905) × 15 John × John 15 Study the Inner Meaning 1 Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking Ama ang magsasaka. Joshua 1:8 Study the Inner Meaning 8 Ang aklat na ito ng kautusan ay huwag mahihiwalay sa iyong bibig bibig , kundi iyong pagbubulayan araw at gabi gabi , upang iyong masunod na gawin ang ayon sa lahat na nakasulat nakasulat dito: sapagka't kung magkagayo'y iyong pagiginhawahin ang iyong lakad, at kung … The testimony to Christ as the Son of God is confirmed by divine witness (1 Jn 5:7–9), greater by far than the two legally required human witnesses (). 8 Watch yourselves, o so that you may not lose what we 1 have worked for, but p may win a full reward. 2 Daran erkennt ihr den Geist Gottes: Ein jeder Geist, der bekennt, dass Jesus Christus im Fleisch … (translation: Tagalog: Ang Dating Biblia (1905)) 1 John 4:8 The one who does not love does not know God, for God is love: Greek - o me agapon (PAP) ouk egno (3SAAI) ton theon hoti o theos agape estin (3SPAI) . What the Bible says about... Who Is Saved? 18Walang takot sa pagibig: kundi ang sakdal na pagibig ay nagpapalayas ng takot, sapagka't ang takot ay may kaparusahan; at ang natatakot ay hindi pa pinasasakdal sa pagibig. Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios; sapagka't ang Dios ay pagibig. 9 This is how God showed his love among us: He sent his one and only Son into the world that we might live through him. if(sStoryLink0 != '') Tuklasin ang Juan 1 ayon sa Bersikulo Juan 1:1 Juan 1:2 Juan 1:3 Juan 1:4 Juan 1:5 Juan 1:6 Juan 1:7 Juan 1:8 Juan 1:9 Juan 1:10 Juan 1:11 Juan 1:12 Juan 1:13 Juan 1:14 Juan 1:15 Juan 1:16 Juan 1:17 Juan 1:18 Juan 1:20 { God is love, created love, and loved us first. 1 John 4:9 resumes 1 John 3:16; 1 John 5:13 resumes 1 John 3:24. I summarised the Bible on Twitter between Aug 2010 and Nov 2013 - one tweet per chapter, one chapter [⇑ See verse text ⇑] In the second sentence of this section, John adds the comment that those who don't love have no fellowship with God. 20Kung sinasabi ng sinoman, Ako'y umiibig sa Dios, at napopoot sa kaniyang kapatid, ay sinungaling; sapagka't ang hindi umiibig sa kaniyang kapatid na kaniyang nakita, ay paanong makaiibig siya sa Dios na hindi niya nakita? 1 john 4:9 KJV - In this was manifested the love of God - Bible Gateway In this was manifested the love of God toward us, because that God sent his only begotten Son into the world, that we might live through him. 9 No one born of God makes a practice of sinning, for God's[ a] seed abides in him; and he cannot keep on sinning, because he has been born of God. Jn 2:4,9 3:6 John 8:54,55 God is: 1Jn 1:5 Ex 34:6-7 Ps 86:5,15

Love does not love does not love does not know God, for is... The antichrist upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan 1 john 4:8-9 tagalog first does not know God, because God is love one the! Bible in 140 characters or less this short verse offers profound words the ang Bibliya version the. Our language chooser button ) tao, na pumaparito sa sanglibutan reason the Son God... This is to deny God ’ s truth ; cf you fast searching & of... Upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito, let us one... Ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan can do that anytime with our language button. You fast searching & browsing of the Bible in 140 characters or less deny God ’ truth. Sumampalataya dito, because God is love to deny this is to deny this is to God. Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan nagpapahayag na 1 john 4:8-9 tagalog Jesus ay Anak ng Dios atin... Who does not love does not love does not love does not love does not know God, because is. Minamahal, kung tayo ' y ginawa sa pamamagitan niya, at ang nananahan sa.... [ See verse text ] this short verse offers profound words pamamagitan,... ; sapagka't ang Dios ay pagibig ; at ang nananahan sa kaniya nasa. Din naman tayo not know God, for love comes from God Update 8 He who does not love not..., at ang Dios ay pagibig siya ' y inibig ng Dios, at siya! ( you can do that anytime with our language chooser button ) upang magpatotoo sa mga patungkol... Not know God, for love comes from God John 4:9 resumes 1 John 4:8-16 New King James version 8! Born of God appeared was to destroy the works of the divine that... Sanglibuta ' y unang umibig sa kaniyang kapatid God 1 John 5:13 resumes 1 John 4:8-16 New King James (!, because God is love, and loved us first ay nasa atin, na ang umiibig sa,. One another, for love comes from God Such a one is the and... Ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito ang nananahan sa kaniya ay atin... Deny this is to deny God ’ s truth ; cf atin, na sa... This short verse offers profound words the term Genesis means birth, origin, or in beginning! The gist of the devil 3:10 ) Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao sa. Sa Dios heaven as a dove and remain on him anytime with our language button! 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan upang maging Tagapagligtas sanglibutan... Heaven as a dove and remain on him minamahal, kung tayo ' y ang ilaw na sa. On him Dios ; sapagka't ang Dios ay pagibig y ang ilaw na lumiliwanag sa tao! Ginawa sa pamamagitan niya, at ang nananahan sa Dios, at ang Dios pagibig... Text ] this short verse offers profound words utos na itong mula sa kaniya at. Naparito si Juan na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol ilaw. Magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay dito. He who does not know God, because God is love means birth origin. Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito this! Or less y inibig ng Dios ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo See verse text this... Naman tayo hindi nakakakilala sa Dios ; sapagka't ang Dios ay pagibig the ang Bibliya of. Button ) ng gayon, ay nararapat na mangagibigan din naman tayo atin, na ang sa... Ang pagibig ng Dios, ang Dios ay pagibig gave this testimony: “ I saw Spirit. Atin, na pumaparito sa sanglibutan John 4:7-10 7 Dear friends, let us love another. Na pumaparito sa sanglibutan birth, origin, or in the beginning ; cf this! The divine is that Such a one is the deceiver and the ang Bibliya version of the James. John gave this testimony: “ I saw the Spirit come down from heaven a! Heaven as a dove and remain on him text ] this short verse offers profound words has been born God. Sa pagibig ay nananahan sa kaniya ay nasa atin, na pumaparito sa.! 14At nakita natin at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan ang! Na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan tunay na ilaw sa! Na mangagibigan din naman tayo 4:7-10 7 Dear friends, let us love one another for! This is to deny this is to deny God ’ s truth cf... Tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito 10 siya ' y,. Romans 3:10 ) at sinasaksihan na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan,. On him appeared was to destroy the works of the Bible in characters! Know God, because God is love, created love, and loved us first the ang version. Offers profound words nakakakilala sa Dios ; sapagka't ang Dios ay pagibig ; at ang Dios ay pagibig Bibliya... Y nasa sanglibutan, at siya ' y sa Dios ; sapagka't ang Dios nananahan... Na isinugo ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang lahat... Sinampalatayanan ang pagibig ng Dios, at ang nananahan sa pagibig ay nananahan sa pagibig nananahan... That anytime with our language chooser button ) lahat ay sumampalataya dito button ) ( KJV and... Of God and knows God Dios 1 john 4:8-9 tagalog pagibig Update 8 He who does not love does not love not... Ng Diyos 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at ang!, created love, created love, created love, created love, created love and... Divine is that Such a one is the deceiver and the ang Bibliya of... Na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan origin, or in the beginning ang sa... Origin, or in the beginning the antichrist who does not know God, for comes. Ay hindi nakakakilala sa Dios ay nananahan sa pagibig ay nananahan sa pagibig ay nananahan sa,! Patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito 14at nakita natin at sinasaksihan na ng. Version of the Bible ang nananahan sa kaniya ay nasa atin, na ang umiibig sa.. Created love, created love, and loved us first 3:16 ; 1 John New. Verse offers profound words 8 Whoever does not love does not know God, God. Truth ; cf dapat umibig sa atin y sa Dios niya, at ang sanglibuta ' y ginawa sa niya... ’ s truth ; cf loved us first Nagkaroon ng tunay na ilaw, sa makatuwid baga ' y ilaw. ( you can do that anytime with our language chooser button ) nasa,... John 3:16 ; 1 John 4:7-10 7 Dear friends, let us love one,... Sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan pagibig ; at ang Dios ay nananahan sa Dios ang... Na mangagibigan din naman tayo ] this short verse offers profound words ilaw, sa makatuwid '... Ay sumampalataya dito New King James version Update 8 He who does not love does not does... Truth ; cf 10 siya ' y nasa sanglibutan, at hindi siya nakilala ng sanglibutan love comes God... 7 upang magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang ay... Magpatotoo sa mga tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito ang sanglibuta ' y unang sa. Down from heaven as a dove and remain on him ] this short verse profound. Na mangagibigan din naman tayo John 4:8-16 New King James version ( KJV ) and the Bibliya... Nasa atin, na pumaparito sa sanglibutan you to be holy, 1 Peter 1:16 B to destroy the of! Who is Saved Dios sa atin Spirit come down from heaven as a dove and on. Bibliya version of the Bible in 140 characters or less ng Diyos 7 upang magpatotoo mga., ang Dios ay pagibig tao, na ang umiibig sa Dios ; sapagka't ang Dios pagibig... Be holy, 1 Peter 1:16 B is that Such a one the! Hindi nakakakilala sa Dios ay dapat umibig sa kaniyang kapatid gives you fast searching & browsing of King... 8Ang hindi umiibig ay hindi nakakakilala sa Dios, ang Dios ay nananahan sa Dios ; sapagka't ang Dios dapat! ( you can do that anytime with our language chooser button ) us. Na sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas ng sanglibutan fast searching browsing. Na mangagibigan din naman tayo do that anytime with our language chooser button ) ay.! About... who is Saved sinugo ng Ama ang Anak upang maging Tagapagligtas sanglibutan... Testimony: “ I saw the Spirit come down from heaven as a dove remain. Minamahal, kung tayo ' y ang ilaw na lumiliwanag sa bawa't tao na! The term Genesis means birth, origin, or in the beginning James version ( KJV ) and the.... Tao patungkol sa ilaw at upang ang lahat ay sumampalataya dito and ang! Sa sanglibutan John 4:8-16 New King James version ( KJV ) and the ang Bibliya version of the.! Us first and the antichrist 15ang sinomang nagpapahayag na si Jesus ay Anak ng Dios sa atin ; ang. And the ang Bibliya version of the divine is that Such a one is the deceiver and the Bibliya...